2012. már 23.

Tömeges baleset

írta: M.Zoltán
Tömeges baleset

A tömeges balesetek ellátása a szakemberek számára is komoly kihívást jelent. Megpróbálunk némi információt adni az ilyen jellegű balesetek ellátásáról.

 

 

 

Alapfogalmak

Tömeges balesetről akkor beszélünk, ha egy baleseti/megbetegedési mechanizmus fellépése folytán egy helyen, legtöbbször egy időben, négynél több személy szenved egészségügyi károsodást. A balesete helyszínét kárhelynek nevezzük, amely lehet statikus, azaz több sérült már nem várható (pl. vasóti szerencsétlenség). A kárhely lehet dinamikus, ez esetben újabb és újabb sérültekre lehet még számítani (pl. ismétlődő földrengés). Hazánkban a tömeges balesetek háromnegyede közlekedési baleset, ezt követik a vegyi balesetek, majd a mérgezések.

Megemlítendő még a katasztrófa fogalma, ez olyan mértékű káresemény, amely meghaladja egy város vagy megye egészségügyi és műszaki mentéssel kapcsolatos kapacitását, minden esetben egyéb (város, megye, ország) segítséget is igényel.

Tájékozódjunk!

Tömeges baleset helyszínén az elsődleges a tájékozódás! Ez mind a laikusokra, mind a hivatalos szervekre igaz. Hibás, ha akár a laikus, akár a mentőegységek ellátásba kezdenek. Az elsődleges a kárhely felmérése, hány és milyen jellegű sérültre kell számítani, milyen jellegű műszaki mentés szükséges. A felmérés információit továbbítani kell az irányítóközpont felé, hogy ott elkezdjék a szülkséges mértékű segítség megszervezését.

Kulcskérdések:

1. Mi történt, történhetett? Mennyire veszélyes a helyszín? Várható-e újabb baleset?
2. Hogyan óvhatja a segélynyújtó saját testi épségét?
3. Hány sérült lehet? Milyen jellegűek a sérülések (égések, zúzódások stb.)? Kb. hány könnyű, hány súlyos sérült van? Mennyi lehet a halottak száma?
4. Milyen műszaki segítségre lehet szükség? Tűzoltók, vegyvédelem, honvédség.
5. El lehet-e kezdeni a helyszínen az ellátást, vagy ki kell menekíteni a sérülteket (pl. tűzvész, robbanásveszély). Utóbbi esetben ún. gyűjtőhelyet kell kialakítani, ennek kiválasztása komolyabb szakmai ismereteket igényel.

A sérültek osztályozása

A hatékony ellátás érdekében a sérülteket osztályozni szükséges. E tevékenység során a mentőszolgálat orvos vagy mentőtiszt dolgozója az alábbi csoportosításokat alkalmazza:

T1 - Instabil állapotú betegek, az alapvető életfunkciók (légzés vagy keringés) zavarával. Azonnali életmentő beavatkozás, pl. légútbiztosítás szükséges.

T2 - Stabil légzési és keringési paraméterek. 4-6 órán belül kell ellátni, különben állapotuk instabillá válhat. Ilyen lehet pl. egy combcsonttörés.

T3 - Stabil állapotú betegek, nincs fenyegető instabilitás. Ide tartoznak a könnyebb sérültek.

T4 - Instabil állapotú betegek, akik az adott körülmények között elláthatatlanok, tekintettel arra, hogy az aránytalanság miatt nincs egyelőre megfelelő mentőerő a helyszínen.

Természetesen a fenti kategorizálás nagy szakmai ismereteket és gyakorlatot igényel. Laikusok számára egy jóval egyszerűbb, ebből következően több hibaforrást rejtő módszert ismertetünk.

1. Életveszélyes sérültek - eszméletlen, erős vérzése van, harmad-, negyedfokú égés
2. Súlyos sérültek - vérző, súlyos törése van, zavart tudatú, nagy területű égés
3. Könnyű sérült - horzsolások, zúzódások
4. Klinikai halottak
5. Halottak

Szólj hozzá

baleset tömeges